Περιγεννητική συμβουλευτική

Η αναπαραγωγή, η εγκυμοσύνη και η γέννηση ενός παιδιού είναι βιολογικές διαδικασίες με εξαιρετικά σημαντικές ψυχικές προεκτάσεις για την ζωή ενός ανθρώπου και ενός ζευγαριού. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί ή τους τυχαίνει μία εγκυμοσύνη, καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν τη δική τους ζωή και το μέλλον ενός άλλου ανθρώπου. Επίσης, έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές που επηρεάζουν ψυχολογικά τους ίδιους, τις σχέσεις τους με τον σύντροφό τους και το περιβάλλον τους, αλλά και τον τρόπο ζωής τους.

Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που αυτές οι διαδικασίες περιπλέκονται από προβλήματα και δυσκολίες όπως είναι η υπογονιμότητα, η απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη, η κύηση υψηλού κινδύνου, τα κληρονομικά νοσήματα και η πρωιμότητα. Σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, η έγκυος ή το ζευγάρι των γονιών, βασίζεται πρωτίστως στον γιατρό του που είναι υπεύθυνος για τα ιατρικά ζητήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν με τη συνεργασία του, αλλά παράλληλα μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά από τον κλινικό ψυχολόγο που ειδικεύεται σε θέματα περιγεννητικότητας για την επεξεργασία και την αντιμετώπιση των ψυχολογικών δυσκολιών που απορρέουν από αυτές τις καταστάσεις.