Ομάδες Balint

Οι ομάδες Balint είναι ομάδες γιατρών, ψυχολόγων και άλλων επαγγελματιών υγείας, όπως νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ, που αποτελούνται συνήθως από 8 με 10 άτομα και συναντώνται τακτικά για να σκεφτούν και να συζητήσουν γύρω από την παρουσίαση μίας κλινικής περίπτωσης στην οποία η σχέση θέτει δυσκολίες και προβληματισμούς στον θεράποντα. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα είναι κλινικοί που παρουσιάζουν τα περιστατικά τους και ένας ή δύο συντονιστές (γιατροί ή ψυχολόγοι) που έχουν εκπαιδευτεί στo συντονισμό ομάδων Balint. Κάθε συνάντηση της ομάδας αναπτύσσεται γύρω από την παρουσίαση ενός μέλους μίας κλινικής περίπτωσης. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ακούν χωρίς να διακόπτουν, ενώ στη συνέχεια μπορούν να παρέμβουν θέτοντας ερωτήσεις, εκφράζοντας τη γνώμη τους ή τα συναισθήματά τους. Ο αφηγητής αρχικά μόνο ακούει και στη συνέχεια σχολιάζει ή απαντά σε αυτά που ειπώθηκαν από την ομάδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο κλινικός αποκτά μία καινούργια οπτική της σχέσης του με τον ασθενή του και υποστηρίζεται ψυχολογικά ο ίδιος.

Η λειτουργία της ομάδας βασίζεται στα εξής στοιχεία:

  • στον αυθορμητισμό με τον οποίο ο εισηγητής παρουσιάζει την περίπτωση
  • στον ελεύθερο συνειρμό σκέψεων και των συναισθημάτων των μελών
  • στην απουσία σημειώσεων
  • στο σεβασμό για τα λόγια των άλλων χωρίς αξιολόγηση ή κρίση
  • στην εμπιστευτικότητα και το απόρρητο

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για τη λειτουργία και τους σκοπούς των ομάδων Balint και να συζητήσουμε τα πιθανά οφέλη από τη συμμετοχή σας σε μία ομάδα για εσάς προσωπικά και για το κλινικό σας έργο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ BALINT

www.balintgroupgreece.com

info@balintgroupgreece.com

τηλ./fax: +30 210 8016431

Πάρου 3β, 14562 Κηφισιά