Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία βασίζεται στις αρχές της Ψυχανάλυσης και έχει ως στόχο να αλλάξει σταδιακά τα στοιχεία της προσωπικότητας και τις συμπεριφορές που δημιουργούν πρόβλημα στον θεραπευόμενο, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τη διερεύνηση του εαυτού του και την αυτογνωσία. Όπως σε κάθε μορφή ψυχοθεραπείας, έτσι κι εδώ ο απώτερος στόχος της θεραπείας είναι η προαγωγή της ψυχικής ευημερίας του ανθρώπου που αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες, είτε εξαιτίας ενός συγκεκριμένου προβλήματος είτε χωρίς να έχει ακόμη εντοπίσει τα βαθύτερα αίτια της συναισθηματικής του δυσκολίας ή των συμπτωμάτων του.
H θεραπευτική σχέση που δημιουργείται μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και ειλικρίνειας, είναι το όχημα μέσω του οποίου επιτυγχάνονται οι αλλαγές και η βελτίωση της ψυχικής κατάστασης του ανθρώπου. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει μία ισχυρή «θεραπευτική συμμαχία» μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή, η οποία θα στηρίξει την συνήθως μακρόπνοη και ίσως σε κάποιες φάσεις της δύσκολη πορεία της θεραπείας, στην οποία θεραπευτής και θεραπευόμενος είναι συνοδοιπόροι με κοινό προορισμό την ψυχική ευημερία του θεραπευόμενου.

Η συχνότητα της θεραπείας είναι συνήθως 1-2 συνεδρίες την εβδομάδα και η διάρκειά της είναι “ανοιχτή” μια που πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία μέσα στην οποία οι προσδοκίες του θεραπευόμενου από την θεραπεία εξελίσσονται και διαφοροποιούνται καθώς αυτή προχωρά. Συνήθως το τέλος της θεραπείας αποφασίζεται από κοινού με τον θεραπευτή όταν ο θεραπευόμενος νιώσει ότι είναι ικανοποιημένος από τον εαυτό του και την ζωή του.