Ομάδες κλινικής εποπτείας

Οι ομαδικές εποπτείες που συντονίζω απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κλινικούς κοινωνικούς λειτουργούς κλπ) που ενδιαφέρονται για μία ψυχαναλυτική προσέγγιση των ασθενών τους η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν της την λειτουργία του ασυνειδήτου και την δυναμική της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης στη θεραπευτική σχέση. Η συμμετοχή στην ομάδα δεν προϋποθέτει την γνώση των ψυχαναλυτικών εννοιών και της ψυχαναλυτικής θεωρίας καθώς οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με αυτή την προσέγγιση κατ’ αρχάς βιωματικά μέσω της συμμετοχής τους στην ομάδα. Σε έναν δεύτερο χρόνο, όποιος το επιθυμεί μπορεί να αποκτήσει και την αντίστοιχη θεωρητική κατάρτιση μέσα από ομάδες εργασίας πάνω σε ψυχαναλυτικές έννοιες και συγγραφείς που διοργανώνω κάθε χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στο 210 8016400 ή στο info@bitrou.gr