Συμβουλευτική ζεύγους & οικογένειας

 

 

 

 

 

 

Το αντικείμενο της ψυχοδυναμικής συμβουλευτικής ζεύγους και οικογένειας είναι συνήθως ένα πρόβλημα ή μία σημαντική απόφαση που καλείται να λάβει το ζευγάρι ή η οικογένεια. Εδώ η συμβουλευτική είναι εστιασμένη σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή προβληματισμό που διατυπώνεται από το σύνολο ή από μέρος της οικογένειας ή του ζευγαριού, και ο ρόλος του θεραπευτή είναι μέσα από την κατανόηση της δυναμικής του ζευγαριού ή της οικογένειας, να κάνει κάποιες επισημάνσεις και παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του προβλήματος και θα προσδιορίσουν έναν τρόπο αντιμετώπισής του.

Μέσα από τη συμβουλευτική, διαφαίνεται συχνά η ανάγκη για μία ψυχοθεραπευτική εργασία ζεύγους ή οικογένειας, στην οποία θα γίνει μία βαθύτερη επεξεργασία των σχέσεων και των προβλημάτων, και σ’ αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η συνέχιση της θεραπείας σε σταθερό πλαίσιο. Επίσης, συχνά μέσα από αυτή τη διεργασία διαφαίνονται προσωπικά θέματα σε ένα ή περισσότερα μέλη που θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε ατομικό επίπεδο και σ’αυτή την περίπτωση ο θεραπευτής μπορεί να προτείνει την ατομική θεραπεία παράλληλα με τη θεραπεία του ζεύγους ή της οικογένειας. Όταν συμβαίνει αυτό, η ατομική θεραπεία γίνεται με άλλον/η θεραπευτή/τρια ούτως ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία που διασφαλίζεται από την ίση απόσταση και αμεροληψία του θεραπευτή απέναντι σε όλα τα μέλη.