Ατομική συμβουλευτική

Η ψυχοδυναμική συμβουλευτική συνίσταται σε μία συντομότερη, συγκριτικά με τις άλλες ατομικές θεραπείες, παρέμβαση και απευθύνεται σε ανθρώπους που επιζητούν μία άμεση λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο χρειάζονται την αντικειμενική και οξυδερκή ματιά του ειδικού για την καλύτερη θεώρησή του. Εδώ, ο ειδικός καλείται να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να δει και άλλες όψεις του προβλήματος και να του προτείνει τρόπους αντιμετώπισής του που μπορεί να περιλαμβάνουν την έναρξη μίας ατομικής ή οικογενειακής θεραπείας, την παραπομπή σε άλλον ειδικό ή δομή ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου ή μερικές ακόμα συνεδρίες συμβουλευτικής αν το πρόβλημα είναι άμεσα επιλύσιμο. Συνήθως στη συμβουλευτική δεν προτείνονται στον θεραπευόμενο συγκεκριμένες λύσεις-απαντήσεις αλλά η ίδια η διαδικασία τον βοηθά να αποκτήσει μία πιο ολοκληρωμένη θεώρηση του προβλήματός του και να το σκεφτεί με έναν πιο συγκροτημένο και αντικειμενικό τρόπο που θα τον βοηθήσει να χαράξει μία στρατηγική επίλυσής του.

Η συμβουλευτική απευθύνεται επίσης σε όσους θέλουν να αποκτήσουν μία πρώτη γνωριμία με τη θεραπευτική διαδικασία πριν αποφασίσουν αν θα ξεκινήσουν μία πιο μακρόπνοη εργασία όπως είναι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ή η ψυχανάλυση και να διερευνήσουν εάν όντως έχουν αυτό που ονομάζουμε “θεραπευτικό αίτημα” και το οποίο διαφωτίζει τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο αναφορικά με τις ανάγκες και τα κίνητρα του δεύτερου για θεραπεία. Αυτού του τύπου η θεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στις αρχές της Ψυχανάλυσης ως θεωρητικού μοντέλου, αλλά εστιάζει -τουλάχιστον στην αρχή- σε ένα συγκεκριμένο θέμα-αίτημα το οποίο επεξεργαζόμαστε στο εδώ και το τώρα χωρίς να επικεντρωνόμαστε στα βιώματα της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας. Αν με το πέρας της συμβουλευτικής, ο ενδιαφερόμενος αποφασίσει ότι θέλει να διερευνήσει τα θέματα της ζωής του και του εαυτού του με έναν πιο ολοκληρωμένο και σταθερό τρόπο, τότε μπορεί να ξεκινήσει μία ψυχοθεραπευτική ή ψυχαναλυτική εργασία.