Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία βασίζεται στις αρχές της Ψυχανάλυσης και έχει ως στόχο να αλλάξει σταδιακά τα στοιχεία της προσωπικότητας και τις συμπεριφορές που δημιουργούν πρόβλημα στον θεραπευόμενο, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τη διερεύνηση του εαυτού του και την αυτογνωσία. Όπως σε κάθε μορφή ψυχοθεραπείας, έτσι κι εδώ ο απώτερος στόχος της θεραπείας είναι η προαγωγή της ψυχικής

Διαβάστε Περισσότερα

Ατομική συμβουλευτική

Η ψυχοδυναμική συμβουλευτική συνίσταται σε μία συντομότερη, συγκριτικά με τις άλλες ατομικές θεραπείες, παρέμβαση και απευθύνεται σε ανθρώπους που επιζητούν μία άμεση λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο χρειάζονται την αντικειμενική και οξυδερκή ματιά του ειδικού για την καλύτερη θεώρησή του. Εδώ, ο ειδικός καλείται να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να δει και άλλες όψεις του προβλήματος και να του προτείνει τρόπους αντιμετώπισής

Διαβάστε Περισσότερα

Η κρίση και η οικογένεια

Η οικονομική κρίση με τις σοβαρές της επιπτώσεις στην κοινωνία δοκιμάζει τόσο το άτομο στην υποκειμενική του διάσταση όσο και την οικογένεια ως δομική μονάδα της κοινωνίας. Η ανεργία, τα μειωμένα εισοδήματα και η δυσκολία των ανθρώπων να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, επηρεάζουν και την ψυχολογική τους κατάσταση και τις οικογενειακές τους σχέσεις. Η

Διαβάστε Περισσότερα

Ψυχανάλυση

Η ψυχανάλυση που ως θεραπευτική μέθοδος και θεωρία κατανόησης του ψυχισμού και της συμπεριφοράς δημιουργήθηκε από τον Sigmund Freud (1856-1939), αποσκοπεί στην επίλυση των ενδοψυχικών συγκρούσεων και την ενδυνάμωση του Εγώ, σκοποί που επιτυγχάνονται μέσα από την ανάλυση και διερεύνηση του ασυνειδήτου και την ερμηνεία των συμπτωμάτων, των ονείρων και άλλων ασυνείδητων εκδηλώσεων. Πρόκειται για μία θεραπευτική μέθοδο η

Διαβάστε Περισσότερα

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μου την οποία δημιούργησα για να παρουσιάσω σε όσους ενδιαφέρονται για την ψυχοθεραπεία και την ψυχανάλυση, τον τρόπο που σκέφτομαι και εργάζομαι ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, καθώς και τους τομείς στους οποίους ειδικεύομαι. Από εδώ μπορείτε να πάρετε ορισμένες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε μία αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα για τις ψυχολογικές

Διαβάστε Περισσότερα